Kommer ingen vart direkt, men tänker mycket på att starta ett företag, eller kanske instakonto, som ska heta loosers. SIC.

Glädjen förtas av att jag inte tillåts starta fler instakonton.