Säger verkligen inte att de har fel i vad de gör, men en empirisk undersökning visar att många av de som nu identifierar sig som flygvägrare tidigare identifierade sig som flygrädda.